ข้อคิดประจำวัน : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น   อ่านย้อนหลัง
 ข้อมูลสถานศึกษา (About)
  ข้อมูลสถานศึกษา
 ภาพกิจกรรม (Photo Activities)
  ภาพกิจกรรม1
 งานบริการ (e-Service)
  บันทึกคะแนน คุณลักษณะฯ การคิดฯ
  ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  รับส่งเอกสารออนไลน์
  การดูแล ซ่อมบำรุง อาคารสถานที่
  การควบคุมภายใน จองใช้ห้อง รถ
  งานวิจัยในชั้นเรียน/งานวิจัยในหน่วยงาน
 ลิงค์อื่นๆ (Other links)
  ข้อมูลและสารสนเทศโรงเรียนต่างๆ
  สื่อ Thai School Online
  ระเบียบ การปฏิบัติงานต่างๆ
 ดาวน์โหลดไฟล์ (Download Files)
  ตัวอย่างหลักสูตรโรงเรียน(Word)
  แนวปฏิบัติการวัดประเมินผล(PDF)
  คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการสำหรับสถานศึกษา
  คู่มือโปรแกรมสำหรับสำนักการศึกษา
  ไฟล์ติดตั้งโปรแกรมบริหารโรงเรียนวัดหลักสี่ฯ
  โปรแกรมนำเข้าข้อมูลนักเรียนจากไฟล์ SIS Excel
  ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลนักเรียน SIS Excel(.XLS) ที่ใช้น
  ไฟล์ติดตั้งโปรแกรมเสริมฯ(ช่วยโปรแกรมทำงานสมบูรณ์)
  ไฟล์โปรแกรมงานวัดและประเมินผลฯ ปรับล่าสุด
  ไฟล์ โปรแกรมงานวิชาการ ปรับปรุงล่าสุด
 ข่าวและเหตุการณ์ (NEWS)
โปรแกรมบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ Thailand 4.0
เชิญชวนทุกท่านใช้โปรแกรมบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ Thailand 4.0

อ่านย้อนหลัง

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)
- โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

อ่านย้อนหลัง

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (Activities)
  เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
แนะนำบุคลากรใหม่ 3 ท่าน
อบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการไทยแลนด์ 4.0
อบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วันที่ 20 ต.ค. 2561
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างคณะทำงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติง
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างคณะทำงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คกส.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคำนึงชาญเลขา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนได้จัดให้มีการอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียน
 

อ่านต่อ

ปฏิทินประจำเดือน (Calendar)
กรกฎาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
ขณะนี้วันที่ 21/07/2562 เวลา 22:43 น.

กำหนดการประจำเดือน


อ่านกำหนดการทั้งหมด
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลิงค์อื่น ๆ (Links)
Google
Hotmail
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสาคร